Kalite Yönetimi

Bölüm Kalite Sorumluları

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

Adı Soyadı

Unvanı

Bölüm

1- Sibel TAVLI

Sağ.Bak.Hiz.Md.

Sağ.Bak.Hiz.Md.

2- Adnan YILMAZ

İdari ve Mali Hiz.Md.

İdari ve Mali H.Md.

3- Hanife KIRAL

Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı

4- Öznur TOPAL

Kalite Direktörü

Kalite Birimi

5- Ümmügülsüm USANMAZ

Kalite Hemşiresi

Kalite Birimi

8- Berna CANSEVEN

Hemşire

Acil Servis

9- Nesrin TATLIDİL KIRIK

Hemşire

Ortopedi-Genel Cerrahi-palyatif

10- Hilal BAĞCI

Hemşire

Göğüs HastalıklarıEnfeksiyon Hastalıkları

12- Nebahat ÇAKMAK

Ebe

Nöroloji-Çocuk Hastalıkları-Dahiliye

13- Beyhan KESER SATILMIŞ

Hemşire

2.Seviye Erişkin Yoğun Bakım

14- Ayşe KOCAEFE

Ebe

1.Seviye Erişkin Yoğun Bakım

15- Birsen ALEMDAR ATEŞ

Ebe

Kadın Doğum-Yeni Doğan Yoğun

16- Aslı SARIYAR

Ebe

Ameliyathane

17- Osman UZUN

Anestezi Tek.

Anestezi

18- Özgür AVCI

Sağlık Memuru

Sterilizasyon

19- Atıf KILIÇ

Röntgen Tek.

Röntgen

20- Nurettin GİRGİN

Laboratuvar Tek.

Mikrobiyoloji-Biyokimya

21- Ümit SAÇ

Eczacı

Eczane

22- Nurdan BOSTANCIOĞLU

Hemşire

Diyaliz

23- Ebru KESKİN

Sağlık Mem.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

24- İlker ŞAHİN

Veri Giriş

Arşiv Birimi

25- Fatma Nur KOCAGİL

Hemşire

Transfüzyon Tıbbi Hizmetleri

26- Salime SUNGUR

Ebe

Enfeksiyonların kontrolü ve Ön.

27- Nazmiye AYHAN

Hemşire

Poliklinikler

28- Zuhal TÜRKAY

Hemşire

Eğitim Hemşiresi

29- Muharrem GÜNDÜZ

Elektrik Teknis.

Tesis Yönetimi-Acil Durum ve Afet Yönetimi

30- Gökhan PEKER

Sağ.Mem.

Bilgi Yönetimi

31- Durmuş DİNÇER

Eczacı

Stok Yönetimi

32- Zehra YILDIZ

Diyetisyen

Mutfak Hizmetleri

33- Selahattin KAYRAK

İmam

Morg Hizmetleri

34- Kandemir MİZEN

Tem. Şrk.Tem.

Çamaşırhane Hiz.BÖLÜM KALİTE SORUMLULARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

1. Bölümleriyle ilgili Sağlıkta Kalite Standartlarını uygulamak, uygulamalar hakkında Kalite Yönetim Birimine bilgi vermek.

2. Eğitim ihtiyaçlarını Kalite Yönetim Birimine bildirmek.

3. Bölümüne gönderilen Sağlıkta Kalite Standartları yazılı düzenlemelerinin, bütün bölüm çalışanlarına ulaştırılmasını sağlamak.

4. Yazılı düzenlemelerin uygun ortamlarda (elektronik ortam veya dosya, klasör vb.) bölüm çalışanlarının ulaşabileceği şekilde saklanmasını sağlamak.

5. Üst yönetim ve bölüm yöneticileri ile birlikte Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında bölüm hedeflerini belirlemek.

6. Bölüm hedeflerine ilişkin analiz yaparak Kalite Yönetim Birimine rapor vermek.

7. Bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmek.

8. Sağlıkta Kalite Standartları ve çalışmaları hakkında bölüm çalışanlarına bilgi vermek.

9. Bölümünde hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını bizzat denetlemek

10. Sağlıkta Kalite Standartları kapsamındaki raporlama ve bildirimlerin (İstenmeyen olay Bildirim Sistemi,  göstergeler vb.) düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

11. Sağlıkta Kalite Standartları Öz Değerlendirmelerinde Kalite Yönetim Direktörü ile birlikte hareket etmek.

12. Hastane yönetimi ile hedefler ve Öz Değerlendirme sonuçlarının tartışılacağı, değerlendirme toplantısına katılmak.

13. Öz Değerlendirme ekipleri içerisinde görev alarak değerlendirmede bulunmak.

30 Ekim 2023