Hasta Sorumlulukları
05 Ekim 2017

Hasta Sorumlulukları

 

HASTANIN UYMASI GEREKEN KURALLARI

  • Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalı ve katılımcı bir yaklaşımala teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmelidir.
  • Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini eğer varsa halen kullandığı ilaçları  ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak vermelidir.
  • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunmalıdır.
  • Randevu tarih ve saatine uymalı ve değişiklikleri ilgili yere bildirmelidir.
  • İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı göstermelidir.
  • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmamalıdır. 
  • Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurmalıdır.