Dahiliye

Sıkça Sorulan Sorular

Dahiliye Nedir?

 

 

Dahiliye genel tıp içerisindeki tüm branşlar için temel kabul edilmektedir. Hasta ve polikliniklere başvuru yapan hastaların büyük bir bölümünde rahatsızlık iç hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Dahiliye oldukça geniş bir skaladaki bu hastalıklar ile ilgilenmektedir. Yalnız, iç hastalıkların yetkisi yalnızca çocukluk çağını aşmış bireyleri kapsamaktadır. Hastanın objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi dahiliye uzmanlığına girmektedir. Bu bölümde görev yapan uzmanlar, cerrahi müdahale dışındaki tüm tedavi yollarına başvurma yetkisi taşımaktadır.

Dahiliye Ne Demek?

Dahiliye çok sayıda uzmanlığın tedavisinde başlama noktası olarak görev almaktadır. Dahiliyenin aktif olarak çalıştığı alanlar aşağıdaki gibi listelenmektedir.

- Kardiyoloji

- Endokrinoloji

- Hematoloji

- Gastroenteroloji

- Nefroloji

- Onkoloji

- Romatoloji


İç hastalıkları kapsamında çalışılan kardiyoloji kalp rahatsızlıklarını, endokrinoloji hormon bozukluklarını ve hematoloji ise kan hastalıklarını incelemektedir. Bağırsak problemleri için gastroenteroloji, böbrek rahatsızlıkları için nefroloji, kanser için onkoloji ve kas hastalıkları için de çalışılmaktadır. Bunların yanı sıra bulaşıcı hastalıklar ve akciğer rahatsızlıkları için de tedavinin ilk aşamasını iç hastalıkları bölümü oluşturmaktadır.


Dahiliye Doktoru Neye ve Hangi Hastalıklara Bakar?

Dahiliye, tıptaki tüm branş hastalıklarını kapsayan bir bölümdür. Üst ve alt solunum yolu, mide ve bağırsak, romatizma ve şeker hastalığı iç hastalıklar bünyesinde tedavi edilmektedir. Bu hastalıkların yanı sıra; hipertansiyon, tiroid ve böbrek hastalıklarına da dahiliye doktorları tarafından bakılmaktadır. Grip, zatürre, bronşit, astım, koah ve koroner kalp hastalıkları iç hastalıklar yetkisinde bulunmaktadır. Kansızlık, hemofili, obezite, gut hastalığı, kemik erimesi, hepatit, Akdeniz anemisi ve kanser için de dahiliye bölümüne müracaat edilebilmektedir.

Dahiliyeye başvuran hastalarda farklı şikayetlere rastlanılmaktadır. Bu şikayetlerden bazıları; ağız kuruluğu, karın ağrısı, göğüs ağrısı, ishal ve kabızlıktır. Mide bulantısı, midede ekşime, terleme ve tansiyon da hasta şikayetleri arasında yer almaktadır. Hastalar; damar sertliği, kalp ve damar, hipertansiyon, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi kardiyoloji konuları için de dahiliyeye başvurabilmektedir.

Dahiliyede hasta öyküsü ve şikayetlerine göre gerekli testler yapılmakta, yorumlanmakta ve tedavi önerisinde bulunulmaktadır. Bu kapsamda hastadan istenebilecek testler; kan ve idrar gibi laboratuvar testleri, radyolojik incelemeler ve endoskopik incelemelerdir. Radyolojik incelemeler kapsamında; röntgen, ultrason, MR, mamografi ve bilgisayar tomografidir. Dahiliye kapsamında yapılan endoskopik incelemeler ise; üst gastrointestinal endoskopi be kolonoskopi olarak sıralanmaktadır. Dahiliyeye başvuran hastalara bu testlerin yanı sıra gerektiğinde de EKG ve Ekokardiyografi gibi kardiyolojik inceleme isteğinde de bulunulabilmektedir. Yapılan tüm testlerin neticesinde teşhis ve tedavi yapılmaktadır.

13 Ekim 2022