Beyin Cerrahı

Sıkça Sorulan Sorular

Beyin ve Sinir Cerrahisi nedir, neye bakar?

Nöroşirürji, sinir sistemi sorunlarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen, tıp alanının oldukça uzmanlaşmış bir dalıdır. Bu, beyni, omuriliği, asıl sinirleri, kafatası, omurganın kemiklerini, omuriliklerin yanı sıra kan damarlarını, bağları ve sinir dokularına destek sağlayan koruyucu kaplamaları içeren çeşitli koşulları içerir. Bu çalışma, genellikle, vücudun bu kısımlarının uzmanlık gerektiren ve karmaşık olması nedeniyle, tıp alanındaki en karmaşık kısımlardan biri olarak kabul edilir. Bu alanda çalışan hekimler beyin cerrahları olarak bilinir. Beyin cerrahları, nörolojik hastalıkların ameliyat ve ameliyat dışı yönetimini (yani önleme, teşhis, değerlendirme, tedavi, kritik bakım ve rehabilitasyon) sağlar. 

Nöroşirürji ne demek?

Sözlük anlamına bakacak olursak nöroşirürji kelimesi "Nöron" ve "Şirürji"den türetilmiştir. "Şirürji" kelimesi "yaraları iyi eden" anlamına gelir. "Nöron" Latince kökenli olup sinir hücresi demektir. Buradaysa genel olarak sinir sistemini anlatmak için kullanılır. Nöroşirürji kısaca sinir sistemi cerrahisidir.

Nöroşirürji bölümü doktoru (nöroşirürjiyen) hangi hastalıklara bakar?

-Beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya ona dışarıdan basarak sorun oluşturan tümörlerin,

-Beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma), arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıklarının, karotis stenozu dediğimiz boyun damarlarındaki darlıkların,

-Doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıkların,

-Hidrosefali adı verilen ve kabaca beyin boşluklarındaki sıvının miktarının artışının,

-Bel fıtığı başta olmak üzere her türlü omurga hastalıklarının,

-Kafa ve omurilik yaralanmalarının,

-Beyin damarlarının tıkanıklıklarının,

-Beyin kanamalarının cerrahi tedavisi ile ilgilenir.

13 Ekim 2022