Bevliye - Üroloji

Sıkça Sorulan Sorular

Üroloji erkeklerde böbrekler, üreter adı verilen idrar kanalları, mesane, prostat, penis, sperm keseleri, yumurtalar ve sperm kanallarını, kadınlarda ise bunlardan cinsel faaliyet dışında kalan organların her türlü hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu organların doğumsal anormallikleri, iltihapları, kanserleri ve faaliyet bozuklukları ile ürologlar ilgilenir.


Ürolog nedir? 

Ürolog, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi uzmandır. Böbrekler, üreterler, mesane, üretra, testisler, penis, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri, üroloji kliniklerinin uzmanlık alanına girer. Bu birimlerde hizmet veren üroloji uzmanları, altı yıllık tıp eğitiminin ardından beş yıl süren üroloji uzmanlığı eğitimini almış hekimlerdir. Aynı zamanda cerrahi tıp dallarından bir tanesi olan üroloji kliniklerinde görev yapan ürologlar, gerekli durumlarda hastalara tanı ve tedavi amaçlı cerrahi müdahalelerde de bulunabilir. 

Üroloji hangi hastalıklara bakar? 

Üroloji erkeklerde şu hastalıklara bakar:

İdrar yolu enfeksiyonları
Böbrekte taş hastalıkları
Böbrekte ve diğer boşaltım organlarında kist veya tümör oluşumlarının varlığı
İdrar kaçırma ve mesane kontrol bozuklukları
Akut renal yetmezlik
Addison hastalığı
Benign prostat hipertrofisi
Prostat kanseri
Kronik böbrek hastalığı
Prostatit ve diğer prostat hastalıkları
Üriner inkontinans
İdrar yollarında taş olması
İdrar yollarında darlık oluşması
İdrar yollarında tümör varlığı
Genital siğillerin ortaya çıkması
Peyronie Hastalığı
Penis fraktürü olması
Priapizm Hastalığı varlığı
Akut veya kronik hidrosel
Varikosel
Epididim kistlerinin varlığı
Testis torsiyonu
Testis tümörleri
Hipospadias hastalığı
Enürezis nokturna
Vezikoüreteral reflü hastalığı
Prematür ejekülasyon
Erektil disfonksiyon


Üroloji kadınlarda ise şu hastalıklara bakar:

İdrar yolu enfeksiyonları
Böbrekte taş hastalıkları
Böbrekte ve diğer boşaltım organlarında kist veya tümör oluşumlarının varlığı
İdrar kaçırma ve mesane kontrol bozuklukları
Akut renal yetmezlik
Addison hastalığı
Kronik böbrek hastalığı
Üriner inkontinans
İdrar yollarında taş olması
İdrar yollarında darlık oluşması
İdrar yollarında tümör varlığı
Genital siğillerin ortaya çıkması
Enürezis nokturna
Vezikoüreteral reflü hastalığı

28 Mart 2023