Hastanemiz

Tarihçemiz

GÖNEN DEVLET HASTANESİ TARİHÇESİ:

• İlçemiz devlet Hastanesi 1923 yılında Özel İdareye bağlı olarak açılan 5 yataklı dispanser sağlık hizmeti sunmaya başlamıştır.1930 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde hükümet Tabipliği kurulmuş ve sağlık hizmetleri bu kuruluş tarafından yürütülmeye başlanmıştır.18.05.1953 yılında 15 yataklı Sağlık Merkezi olarak hizmete başlanmış,50 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı 1970 - 1973 yılları arasında tamamlanarak 13.06.1973 tarihinde hizmete açılmıştır. 50 yataklı hastanemiz ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle hastane binası ile Sağlık Ocağı olarak kullanılan binamız bir geçitle birleştirilerek 100 yataklı olarak hizmet vermeye başlamıştır.

• Gönen ve çevresinin hızla artan nüfusu hastane içinde yeni sağlık hizmeti verilen birimlerin açılması (Diyaliz Servisi, Koroner Yoğun Bakım Servisi) Mevcut binalar yetersiz hale getirmiştir. Bu nedenle 1995 yılında mevcut binalara bitişik 4 katlı ek bina yapımına Hastanemiz Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin katkıları ile başlanılmış bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede tamamen Gönen halkının bağışları ile yapılan ek bina 1997 yılı Eylül ayında tamamlanarak hizmete girmiştir.

•2008 yılı başı itibari ile Hastanemiz bahçesine yardımsever bir vatandaş tarafından yapılan hibe sonucu 274 m2 kapalı alana sahip hemodiyaliz merkezi kurulmuş, Hastanemizin kapalı alan m2 si bu ölçüde artırılarak 6.984 m2 ye yükseltilmiş, 7 yataklı diyaliz servisimize 8 yatak daha ilave edilmek suretiyle hemodiyalizin yatak sayısı 15 yatağa yükseltilmiştir.DURUM RAPORU

• Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08.01.2005 Tarih ve 448 sayılı olurları ile 100 Kadro yataktan 200 kadro yatağa, 92 Fiili yatak sayısından 132 Fiili yatak sayısına çıkarılmıştır. 2006 Yılı Bakanlığımızın Genelgelerine binaen fiili yatak sayımız 01/10/2006 tarihinden itibaren 152 olmuştur. Ancak, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Genelgelerine göre yatak sayılarımızda değişiklik yapılarak yatak sayımız 90 yatağa düşürülmüştür.

22 Şubat 2022