Evde Sağlık Hizmetleri

Klinik Hakkında

                            444.jpg
Evde Sağlık Hizmetleri
Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan yatağa bağımlı bireylere evinde ve aile ortamında sağlık  hizmeti vermek amacıyla 01.02.2010 tarih ve 3895 sayılı Sağlık Bakanlığınca sunulan Evde Sağlık Hizmetleri Uygulama Usul ve Esasları hakkındaki Yönerge gereği 24.08.2010 tarih ve 36983 sayılı Bakanlık onayı ile Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz kurulmuştur.

Bir doktor, iki hemşire, bir sağlık memuru, iki evde sağlık teknikeri ve bir şoförden oluşan birimimiz Kırıkhan Devlet hastanesi bünyesinde randevu sistemi ile mesai saatleri dahilinde hizmet vermektedir.

Ekibimiz Evde Sağlık Hizmetinden faydalanmak isteyen hastaları yerin de değerlendirerek kapsam dahilinde tedavi ve bakım planları hazırlayıp uygulamaktadır. Ayrıca Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına alınan hastaların fonksiyonlu hasta karyolası ve yatağı, tekerlekli sandalye, havalı yatak, hasta bezi,idrar sondası,sürekli kullanımı belgeli ilaç raporları gibi tedavilerine yardımcı olabilecek tıbbi cihazların imkanlar ölçüsünde temini ve raporlandırılması sağlanmaktadır.

Evde Sağlık Nedir?

Yatağa tam bağımlı olan bireylerin muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin ev ortamında sağlanması, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesidir.

Evde Sağlık Hizmetlerinin Amaçları

- Evde Sağlık Hizmetine ihtiyacı olan hastaların hayatlarını kolaylaştırarak, hastalığın ve hastane şartlarının yarattığı olumsuz etkiyi en aza indirmek.

- Hasta tedavisinin takibini yapmak

- Sosyal ve psikolojik destek sağlamak

Evde Sağlık Hizmetinden Kimler Yararlanır?

- Son dönem kanser hastaları

- Kas Hastaları

- Kronik rahatsızlığı olanlar,kronik rahatsızlığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken ,yürüyemeyen , yaşlı, yatağa bağımlı, kendi özel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan bireyler (Alzhmer,demans,felç vb.gibi..) evde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

- Yatağa bağımlı olmayan,herhangi bir sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda olanlar bu hizmetten faydalanamamaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Tüm ülke çapında 444 38 33 numaralı telefon aranarak başvuru yapılmaktadır.

Evde Sağlık Hizmet i Nasıl Çalışır? 

 

Telefonla yapılan müracaatlar; hasta hakkında bilgiler alınarak Evde Sağlık Hizmetleri birimlerimize ulaştırılır ve hastaya evinde muayene için randevu verilir. Hekim ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibimiz ev ziyaretlerini gerçekleştirerek hastaların Evde Sağlık Hizmetleri kriterlerine uygunluğunu değerlendirip kapsama alınan hastalar için kayıt dosyaları oluşturulur. Evde Sağlık Hizmetlerinde asıl amaç, hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin uygulanması, takibi ve eğitiminin sağlanmasıdır. Bu uygulama ile hastaların rutin muayeneleri hastalığı ile ilgili kan tetkikleri, sonda takılması ve takibi,yara pansumanları,hastalıklara ait sürekli kullandıkları ilaçların reçetelendirilmesi, tekerlekli sandalye,alt bezi ve tedaviye yardımcı olabilecek diğer tıbbi malzemelerin alımına yardımcı olmak gibi sağlık hizmetleri ,ilgili hastalara ulaştırılmaktadır.

  Ayrıca hastanede yatarak tedavi gören ve taburcu olduktan sonra evde sağlık hizmeti alması gereken hastalar için taburcu aşamasında müdavi hekimin, aynı hastanenin evde sağlık hizmetleri birimi ile irtibata geçmesi ve verilecek tıbbi hizmetin nitelik, sıklık ve süresini belirleyerek birime iletmesi halinde hizmet devamlılığı sağlanır.

Evde Sağlık Hizmetinin Sonlandırılması

-  Hastanın takip ve tedavisinin sağlık personeli gerektirmeyecek şekilde iyileşmesi,

- Hastanın hastaneye yatması,

- Hastanın başka bölgeye gitmesi,

- Uyumsuz hasta davranışı,

- Hastanın hizmet reddi

- Hastanın vefat etmesi durumlarında Evde Sağlık Hizmeti sonlandırılır.

07 Kasım 2023